/ About me /

I am a girl who in love with photography.

JW Girl ‘ Hatyai, Thailand

Story of life

บางเรื่องราวก็น่าเศร้า จนทำให้ร้องไห้เสียใจ บางเรื่องราวก็น่ายินดีและมีความสุข จนเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ หรือแม้แต่เรื่องเล่าที่ไร้สาระและน่าขัน แต่ถึงอย่างนั้นมันจะมีความหมายมากกว่าเก็บเอาไว้คนเดียว

ถึงไดอารี่ที่อยากแชร์

Nowherehappy 🙂

Follow me on Instagram @malimeiw

https://www.instagram.com/malimeiw/?hl=th