Film 04

ไดอารี่ฟิล์ม 04

Film 03

ไดอารี่ฟิล์ม 03

Film 02

ไดอารี่ฟิล์ม 02

Film 01

ไดอารี่ฟิล์ม 01

Why film

บันทึกแรก – ก่อนจะมาเป็นฟิล์ม ไดอารี่ที่ 00

Let it sink into the sea bottom ~

ปล่อยใจดวงนี้ให้จมลงก่อน
ปล่อยใจที่คิดถึงเพียงแต่เธอ

ทิ้งมันเอาไว้ตรงนี้