Satun,Thailand

ประกาศเขตไกล ณ สตูล

26 – 27 ตุลาคม 2562

06.30 * เวลานัดหมายพิจารณาการประชุมเพื่อการประกาศ กลุ่ม C & D

จับฉลากนั่งรถพร้อมออกเดินทางไปสตูล … 3 Group แยกย้าย ไปประกาศตามถนนเส้นหลักตัวเมืองสตูล หลังจากทานข้าวกันเสร็จก็นั่งรถไปที่พัก อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ชื่นชมความงามจากสิ่งทรงสร้าง ในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

เช้าวันอาทิตย์

ฟังคำบรรยายและศึกษาหอฯ

Look! How good and how pleasant it is

For brothers to dwell together in unity !

Psalm 133 : 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s